BIM

Wij combineren onze kennis van BIM met onze kennis van bouwtechniek en onze ervaring met integrale processen en complexe vraagstukken. Door onze architectonische achtergrond kunnen wij concepten vertalen naar bouwplannen en beeldgericht detailleren.

Deel onze Expertise

Inspirerend

BIM is een verbinder en drager van nieuwe ICT-ontwikkelingen. Wij wachten deze ontwikkelingen niet af, maar lopen op deze ontwikkelingen vooruit. Zo kunnen wij alle mogelijkheden van het BIM optimaal benutten en inspelen op wensen en ambities van onze opdrachtgevers.

Duurzaam

Als BIM expert kunnen wij u helpen uw duurzaamheidsambities te realiseren. Door informatie te koppelen aan BIM ontstaat er een directe en te valideren relatie tussen het Programma van Eisen, het ontwerp en het gebruik. Dit maakt BIM circulair. Zo kan BIM worden ingezet in de hele levenscyclus van een gebouw.

Powered by EGM zoekt voortdurend naar verdere optimalisatie van haar werkprocessen en het benutten van alle mogelijkheden die het Bouw Informatie Model (BIM) biedt. Wij zetten onze kennis op het gebied van BIM in, waardoor we kunnen blijven innoveren, kennis delen en ontwikkelen met en voor onze klanten. Klanten die wij ondersteunen in alle fases en lagen van de bouwkolom, zowel architecten, (ontwikkelende) bouwers, ontwikkelaars, corporaties als vastgoedbeheerders.

+

Powered by EGM

Verminder risico’s en kosten bij de realisatie en exploitatie van uw ontwerp. Powered by EGM stelt de BIM-kennis en -ervaring van EGM beschikbaar voor professionals en partijen in ontwerpend en bouwend Nederland. Uw ontwerp en uw BIM, Powered by EGM.